Over ons

Fietsersbond en Wandelnet bundelen hun krachten. Samen met JOGG en Kenniscentrum Sport & Bewegen werken we aan een beweegvriendelijke schoolomgeving. We helpen jou om zelf aan de slag te gaan.

Een veilige en beweegvriendelijke schoolomgeving maakt het mogelijk dat kinderen vaker, veiliger en prettiger naar school fietsen. We stimuleren scholen en gemeenten om de schoolomgeving te verbeteren aan de hand van duidelijke criteria. Naast een veilige inrichting voor kinderen die lopen of fietsen naar school, moet de schoolomgeving zo ingericht zijn dat deze nog meer kinderen uitnodigt om – met of zonder hun ouders – op de fiets of lopend naar school te komen én om er lekker te spelen en sporten.

Voor het realiseren van meer beweegvriendelijke schoolomgevingen bundelen Fietsersbond en Wandelnet hun krachten met JOGG en het Kenniscentrum Sport & Bewegen. Om iets te veranderen is samenwerking tussen medewerkers uit verschillende gemeentelijke domeinen noodzakelijk. Net als samenwerking tussen gemeente, scholen en (verkeers)ouders. Samen met JOGG ontwikkelden we daarom een aanpak waarbij de JOGG-regisseur een verbindende rol speelt tussen de verschillende partijen.

Met elkaar maken we de schoolomgeving veiliger en beweegvriendelijker

Als JOGG-regisseur, buurtsportcoach, beleidsmedewerker Verkeer, Onderwijs, Sport of anderszins betrokkene bij dit onderwerp, ben jij de aangewezen persoon om scholen en gemeenten te stimuleren om de schoolomgeving te verbeteren. Met de diverse handige tools op deze site zet je samen snel de eerste stappen richting een veilige en beweegvriendelijke schoolomgeving!

We hebben jouw hulp nodig om alle kinderen veilig naar school te laten komen, meer te laten bewegen en gezonder te laten leven. Want we kunnen het niet alleen. Houd jij je bezig met het veiliger en prettiger maken van de schoolomgeving en deel je graag jouw kennis, ervaringen en tips & tricks met ons? Mail dan naar info@werkeninbeweging.nl (dit mailadres wordt gebruikt voor zowel Werken in Beweging als voor de Beweegvriendelijke Schoolomgeving).

Volg ons op social
Volg onze LinkedIn-pagina voor het laatste nieuws.

Contact
Voor alle vragen en opmerkingen kun je contact opnemen met info@werkeninbeweging.nl (dit mailadres wordt gebruikt voor zowel Werken in Beweging als voor de Beweegvriendelijke Schoolomgeving). Als JOGG-regisseur of als je in contact wilt komen met lokale vrijwilligers, kun je terecht bij teamvrijwilligers@fietsersbond.nl.

Privacybeleid
Klik hier voor ons privacybeleid.

Download Tipsheet

Download de tipsheet en lees alles wat je moet weten over een veilige en beweegvriendelijke schoolomgeving.

Veelgestelde vragen

Investeren in de schoolomgeving loont: vaker lopen en fietsen helpt om dagelijks meer te bewegen. En dat is hard nodig, want:
– 44% van de basisscholieren en 60% van de middelbare scholieren haalt de dagelijkse beweegnorm van een uurtje matig intensief bewegen niet
– Maar liefst 30% van de ouders brengt hun kinderen regelmatig met de auto naar school
– 33% van de kinderen fietst nooit naar school
– Een veelgehoorde reden hiervoor: 36% van de ouders vindt de schoolroute onveilig

En dat terwijl fietsen en lopen naar school niet alleen leuk en goedkoop is, maar ook goed voor gezondheid, gewicht, zelfstandigheid, verkeersinzicht en leerprestaties van kinderen!

Een veilige en beweegvriendelijke schoolomgeving is een omgeving die kinderen faciliteert, stimuleert en uitdaagt om te bewegen, te spelen en te sporten.

Een beweegvriendelijke schoolomgeving bestaat uit drie componenten:
– Sport- en beweeg infrastructuur (de hardware)
– Gedragsbeïnvloeding (de software)
– Organiseren & samenwerken (de orgware)

JOGG wil een samenleving waarin ieder kind gezond kan leven. Een samenleving met een gezond voedingsaanbod en genoeg ruimte en tijd om te bewegen, op de plekken waar kinderen en jongeren veel komen zoals school. Maar ook een samenleving met passende ondersteuning voor gezinnen bij wie sociale obstakels een gezonde leefstijl in de weg staan. Daarom verbindt en ondersteunt JOGG bestuurders en professionals op lokaal, landelijk, regionaal en internationaal niveau om een verandering in beleid én praktijk waar te maken. In alle domeinen en sectoren, want voor een echte omslag van ongezond naar gezond kunnen we alleen sámen zorgen.

De focus van JOGG ligt op lokale verandering, dicht bij het kind. Daarvoor werkt JOGG inmiddels samen met ruim 200 Nederlandse gemeenten. Naast dat ze buurten beweegvriendelijker inrichten, zorgt JOGG dat kinderen met overgewicht en hun gezin één contactpersoon krijgen die schakelt tussen de passende hulpverlening uit het zorg- en sociaal domein. Ook maakt JOGG samen met partners schoolkantines gezonder, stimuleren ze supermarkten in de buurt van de school om gezondere alternatieven te verkopen en proberen ze fastfoodrestaurants uit de directe omgeving te weren. Kijk voor meer informatie op www.jogg.nl

In elke JOGG-gemeente is er een JOGG-team actief dat bestaat uit een JOGG-regisseur en een beleidsmedewerker. Dit team creëert een werknet vanuit de hele lokale gemeenschap en stuurt dit aan, vaak ondersteund door een regiocoördinator. Het lokale werknet bestaat uit professionals uit de kinderopvang, onderwijs, sport, welzijn, zorg en bedrijfsleven.De lokale JOGG-aanpak gaat uit van een samenhangende aanpak op verschillende niveaus. Op beleidsniveau, uitvoerend niveau en wijkniveau werkt men samen aan een gezonde leefomgeving voor kinderen. Een lokale JOGG-regisseur kan ondersteunen bij de inrichting van een beweegvriendelijke schoolomgeving. Voor meer informatie: https://jogg.nl/werknet

Kenniscentrum Sport & Bewegen maakt kennis uit wetenschap, beleid en praktijk beschikbaar en toepasbaar voor professionals. Kennis over het belang en de effecten van sport en bewegen, over wat wel of niet werkt. Ook adviseren en ondersteunen we professionals bij complexe vraagstukken en het realiseren van hun eigen werkdoelen. Lees hier meer over wat we doen.